Czyszczenie i pielęgnacja Brother Duetta 4500d

Aby utrzymać Brother Duetta 4500d w idealnym stanie, należy regularnie czyścić i pielęgnować maszynę. Najpierw należy wyczyścić zewnętrzne części maszyny za pomocą miękkiej szmatki nasączonej środkiem czyszczącym. Następnie należy wyczyścić wewnętrzne części maszyny, takie jak igły, głowice, płytki drukowania itp. za pomocą miękkiej szczotki nasączonej środkiem czyszczącym. Następnie należy sprawdzić stan igieł i igolnic, a jeśli są zużyte, należy je wymienić. Następnie należy sprawdzić stan rolek dociskowych i jeśli są zużyte, należy je wymienić. Po wykonaniu tych czynności należy sprawdzić funkcje maszyny i upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Czyszczenie i pielęgnacja Brother Duetta 4500d

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Czyszczenie głowicy drukującej urządzenia Brother

Aby zachować dobrą jakość druku, urządzenie w razie potrzeby automatycznie czyści głowicę drukującą. Jeżeli występuje problem z jakością druku, rozpocznij proces czyszczenia ręcznie.

 • Głowicę drukującą należy wyczyścić, jeśli w drukowanych tekstach lub elementach graficznych pojawiają się poziome linie lub puste miejsca. W zależności od problematycznego koloru czyszczenie można wykonać tylko dla koloru czarnego, trzech kolorów jednocześnie (żółty/cyjan/magenta) lub też wszystkich czterech kolorów jednocześnie.

 • Podczas czyszczenia głowicy drukującej zużywany jest atrament.

 • Zbyt częste czyszczenie powoduje nadmierne, niepotrzebne zużycie atramentu.

WAŻNE
NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

MFC-J3530DW

 1. Naciśnij .

  Można także nacisnąć przycisk

 2. Naciśnij [Wyłącznie czarny tusz], [Tylko kolor] lub [Wszystko].

 3. Naciśnij przycisk [Normalna], [Intensywny] lub [Najintensywniejszy].

 4. Naciśnij przycisk [Uruchom].

  Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

 • W przypadku czyszczenia głowicy drukującej i braku poprawy jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład atramentowy firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę drukującą. Jeśli jakość wydruku się nie poprawi, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

 • Głowicę drukującą można także wyczyścić z poziomu komputera.

MFC-J3930DW

 1. Naciśnij

  Można także nacisnąć przycisk

 2. Naciśnij przycisk [Wyłącznie czarny tusz], [Tylko kolor] lub [Wszystkie].

 3. Naciśnij przycisk [Normalna], [Intensywny] lub [Najintensywniejszy].

 4. Naciśnij przycisk [Uruchom].

 • W przypadku czyszczenia głowicy drukującej i braku poprawy jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład atramentowy firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Jeśli jakość wydruku się nie poprawi, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

 • Głowicę drukującą można także wyczyścić z poziomu komputera.

Powiązane modele

MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J6935DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Opis produktu

Działa z: Brother BC1000 Brother CE4000 Brother CE5000PRW Brother CS100T Brother CS6000 Brother CS6000i Brother CS6000T Brother CS8072, CS8150, ES2000, EX660, HE120, LB6770 Brother PRW, Brother LS111111111111111W, Brother LS1111111111180000000000717, LS2125, LS2125i Brother Innovís 40 Brother Innovís 80 Brother Innovís 1000 Brother Innovís 1500D Brother Innovís 2500D Brother Innovís 4000D Brother Duetta 4500D Brother Quattro 6000D Brother Innovís 900D Brother NX200 Brother NX250 Brother NX400 Brother NX450 Brother NX450Q Brother NX600 Brother NX650Q Brother PC210 Brother PC210PRW Brother PC2800 Brother PC3000 Brother PC420 Brother PC420PRW Brother PC6000 Brother PC6500 Brother PC7000 Brother PC7 Brother PC7 Brother PC7000000000 Brother PC7 Brother PC7 Brother PC7 Brother PC7 Brother PC7 Brother PC7 500 Brother PC8200 Brother PC8500D Brother PE300S Brother PE400D Brother PS1000 Brother PS1250 Brother Paceslon_PS21 Brother PS200 Brother PS2300 Brother PS2500 Brother PS3700 Brother QC1000 Brother SE-270D SE33 50 Brother ULT2001 Brother ULT2002D Brother ULT2003D Brother VX1435 Brother XL2230 Brother XL2600, XL2600i Brother XL2610, XL3022, XL3030 Brother XL3100, XL3500, XL3500T, XL3510, XL5130, XL5232, XL5340, XL5500, XL5600, XL5700, XL652 Generic SA120 Generic 121443 Opis: Brother maszyna do szycia Low Shank Double Shirring/Gathering Foots: BC1000, CE4000, CE500PRW, CS100T, CS6000, CS6000i, CS6000T, CS8072, CS8150, ES2000, EX660, HE120, LB6770 PRW, LS1717, LS2125, LS2125i, Innovís 40, Innovís 80, Innovís 1000, Innovís 1500000. 0D, Innovís 2500D, Innovís 4000D, Duetta 4500D, Quattro 6000D, Innovís 900D, NX200, NX250, NX400, NX450Q, NX600, NX650Q, PC210, PC210PRW, PC2800, PC300. 0, PC420, PC420PRW, PC6000, PC6500, PC7000, PC7500, PC8200, PC8500D, PE300S, PE400D, PS1000, PS1250, Paceslon_PS21, PS2200, PS2300, PS2500, PS3, PS3000000, PS3, PS3 700, QC1000, SE-270D, SE350, ULT2001, ULT2002D, ULT2003D, VX1435, XL2230, XL2600, XL2600i, XL2610, XL3022, XL3030, XL3100, XL3500, XL3500000, XL3, XL3, XL3500000, XL3, XL3, XL3, XL3500000, XL3500T, XL3510, XL5130, XL5232, XL5340, XL5500, XL5600, XL5700 i XL6562. Alternatywne numery części obejmują SA120 121443

Czyszczenie i pielęgnacja Brother Duetta 4500d

Bezpośredni link do pobrania Czyszczenie i pielęgnacja Brother Duetta 4500d

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Czyszczenie i pielęgnacja Brother Duetta 4500d